• 1) Sadece sembollerden oluşamaz.
  • 2) Sadece sayılardan oluşamaz.
  • 3) Şifre küçük harf ya da büyük harf içermelidir veya her ikisini birden içermelidir.